Kierunki badań Zakład Technologii Warstw Powierzchniowych:

  • Warstwy kompozytowe na bazie tlenku aluminium.
  • Warstwy gradientowe na bazie Al2O3.
  • Warstwy "duplex" na osnowie tlenku glinu.
  • Materiały kompozytowe w skojarzeniach ślizgowych.
  • Zjawiska cieplne w strefie tarcia.
  • Symulacje numeryczne pola temperatury skojarzeniach ślizgowych.
  • Symulacje numeryczne procesu otrzymywania warstw powierzchniowych.
  • Nanotribologia.

Kierownik:

tel. 32 2691901

Sekretariat:

Adres:
ul. Żytnia 10, p. 441
41-200 Sosnowiec

Telefon:
tel. 32 2691900

Strona internetowa:
www.ztwp.us.edu.pl