Obszary działalności Zakładu:

W zakresie materiałów polimerowych

 • Synteza polimerów gwiaździstych polegająca na otrzymaniu cyklicznego makroinicjatora, a następnie użycia go do polimeryzacji wybranych oksiranów względnie laktonów.
 • Poszukiwanie praktycznego zastosowania otrzymanych polimerów, w tym:
  • jako komponentów do syntezy poliuretanów, przydatnych na przykład w górnictwie, budowie tuneli,
  • w medycynie, do prognozowania metod leczenia guza mózgu,
  • do otrzymywania diod emitujących światło (OLED).
 • Badania nad nowymi metodami syntezy polieterów, a szczególnie poli(tlenku propylenu), o zwiększonej masie cząsteczkowej.
 • Synteza nowych ligandów przydatnych w polimeryzacji anionowej.
 • Otrzymywanie polimerów supramolekularnych.

W zakresie materiałów metalicznych

 • Badanie stopów na osnowie uporządkowanej fazy międzymetalicznej FeAl ze względu na potencjalne możliwości ich wykorzystania w charakterze substytutu stali stopowych do pracy w podwyższonych temperaturach.
 • Badanie odporności korozyjnej materiałów.

Kierownik:

Sekretariat:

Adres:
ul. 75 Pułku Piechoty 1A
41-500 Chorzów
woj. śląskie

Telefony:
tel. 32 349 75 15

Strona internetowa:
inom.us.edu.pl/index.php?id=artykul&w=28