Zakład Systemów Komputerowych jest częścią Instytutu Informatyki Uniwersytetu Śląskiego. Instytut ten należy do Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach.

Kierownikiem zakładu jest dr hab. Piotr Porwik. Zakład zatrudnia jedenastu pracowników dydaktyczno-naukowych. Pracownicy realizują zadania związane z dydaktyką na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych w dyscyplinie informatyka oraz prowadzą badania naukowe w zakresie informatyki.

Zakład Systemów komputerowych prowadzi działalność dydaktyczną i naukową w dziedzinach:

  • Architektura komputerów
  • Sieciowe systemy operacyjne
  • Interfejsy sieciowe
  • Mikrokomputery jednoukładowe
  • Systemy biometryczne (rozpoznawanie i klasyfikacja danych biometrycznych)
  • Tematyka e-learning

W ramach prowadzonych specjalizacji:

  1. na studiach inżynierskich: Sieci komputerowe i urządzenia mobilne, Projektant aplikacji webowych,
  2. na studiach uzupełniających magisterskich: Inżynieria Internetu,

Zakład oferuje zdobycie studentom uprawnień CISCO w certyfikowanej Akademii CISCO. Uprawnienia zdobywa się na cztero semestralnym kursie CCNA w laboratoriach wyposażonych w odpowiedni sprzęt sieciowy. Każdego roku około 30 studentów specjalizacji, związanej z sieciami komputerowymi uzyskuje świadectwo ukończenia kursu. Pierwszy semestr kursu CCNA prowadzony jest dla wszystkich studentów kierunku Informatyka, a kontynuacja kursu możliwa jest na przedmiotach obieralnych. Istnieje również możliwość ukończenia kursu CCNA w ramach studiów podyplomowych „Technologia typu CISCO projektowania sieci komputerowych w przedsiębiorstwie”.

Kierownik:

Sekretariat:

Adres:
ul. Będzińska 39
41-205 Sosnowiec

Telefony:
tel./fax. 32 3689 760

Strona internetowa:
zsk.ii.us.edu.pl