Zakład Systemów Informatycznych jest częścią Instytutu Informatyki Uniwersytetu Ślaskiego. Instytut ten należy do Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach. Od początku istnienia ZSI, jego kierownikiem jest prof. dr hab. inż. Alicja Wakulicz Deja.

Aktualnie w zakładzie zatrudnionych jest dwudziestu jeden pracowników dydaktyczno-naukowych. Pracownicy realizują zadania związane z dydaktyką na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych w dyscyplinie informatyka, oraz prowadzą badania naukowe w zakresie informatyki.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Zakładu Systemów Informatycznych obejmują zagadnienia związane z teoretycznymi podstawami informatyki, algorytmiką, podstawami i językami programowania, metodami wyszukiwania informacji, systemami ekspertowymi, bazami danych, projektowaniem systemów informatycznych oraz metodami sztucznej inteligencji. Pracownicy zakładu prowadzą wykłady monograficzne, seminaria oraz pracownie dyplomowe i magisterskie.

Badania naukowe pracowników ZSI koncentrują się na inteligentnych systemach informatycznych. Badania te obejmują zarówno opracowanie podstaw teoretycznych funkcjonowania takich systemów jak i badania poświęcone ich realizacji programowej oraz wdrożeniom w warunkach rzeczywistych. Badania prowadzone przez pracowników ZSI obejmują m.in. teoretyczne i praktyczne wykorzystania zbiorów przybliżonych, optymalizacje metod wnioskowania w systemach ekspertowych, inżynierie wiedzy, weryfikacje baz wiedzy, zagadnienia uczenia maszynowego, wykorzystanie metod heurystycznych i ewolucyjnych do rozwiązywania problemów NP-trudnych. Prowadzone są również prace związane z problemami uczenia sieci neuronowych, rozpoznawaniem dźwięku, przetwarzaniem wiedzy niepewnej, optymalizacją procesów wyszukiwawczych w środowisku WWW.

Kierownik:

Sekretariat:

Adres:
ul. Będzińska 39
41-205 Sosnowiec

Telefony:
tel./fax. 32 3689 866

Strona internetowa:
zsi.tech.us.edu.pl