Obszary działalności Zakładu:

  • Badanie struktury atomowej i defektowej materiałów za pomocą spektroskopii efektu Mössbauera i anihilacji pozytonów.
  • Badanie procesów uporządkowania atomowego i wydzielania w krystalicznych i amorficznych stopach metali.
  • Badanie struktury powierzchni ciał metalicznych za pomocą metody elektronów konwersji w spektroskopii mössbauerowskiej (CEMS).
  • Badanie realnej struktury materiałów metalicznych i polimerów za pomocą metody anihilacji pozytonów.

Badania teoretyczne:

  • Obliczenia struktury elektronowej stopów uporządkowanych atomowo i związków międzymetalicznych.
  • Badania teoretyczne stabilności faz w roztworach stałych metali.

Kierownik:

Sekretariat:

Adres:
ul. 75 Pułku Piechoty 1A
41-500 Chorzów
woj. śląskie

Telefony:
tel. 32 349 75 15

Strona internetowa:
inom.us.edu.pl/index.php?id=artykul&w=27