Kierownik:

Sekretariat:

Adres:
ul. Będzińska 39
41-205 Sosnowiec

Telefony:
tel. 32 3689 749

Strona internetowa:
zmigk.ii.us.edu.pl