Obszary działalności Zakładu:

  • Badania magnetycznych materiałów amorficznych i nanokrystalicznych otrzymywanych metodą szybkiego studzenia z fazy ciekłej dla elektrotechniki, elektroniki i ekrany tłumiące pola magnetyczne, elektryczne i pole elektromagnetyczne.
  • Badania cienkich warstw na podłożu metalicznym metodą tarcia wewnętrznego otrzymanych elektrolitycznie i chemicznie oraz badania warstw polimerowych.
  • Badania magnetycznych stopów wykazujących efekt pamięci kształtu metodami magnetycznymi i elektrycznymi.
  • Wyznaczanie charakterystyk statycznych i dynamicznych materiałów magnetycznie miękkich.

Kierownik:

Sekretariat:

Adres:
ul. 75 Pułku Piechoty 1A
41-500 Chorzów
woj. śląskie

Telefony:
tel. 32 349 75 15

Strona internetowa:
inom.us.edu.pl/index.php?id=artykul&w=26