Tematyka badawcza Zakładu Elektroceramiki i Miromechatroniki obejmuje:

  • badania dotyczące optymalizacji technologii ceramicznej materiałów specjalnych (piezoceramicznych) otrzymywanych metodą swobodnego spiekania, prasowania na gorąco i zolowo-żelową,
  • badania charakterystyk materiałów ceramicznych i metalicznych metodą tarcia wewnętrznego w funkcji zmian temperatur i amplitudy drgań,

Kierownik:
dr hab. Małgorzata Adamczyk-Hebrajska

Sekretariat:

Adres:
ul. Żytnia 12, pokój 35
41-200 Sosnowiec

Telefony:
tel. 32 2691 887
fax 32 2691 870