Obszary działalności Zakładu:

  • Elektrolityczne otrzymywanie powłok kompozytowych na osnowie metalicznej.
  • Skaningowe metody elektrochemiczne do określenia mechanizmu i kinetyki samorzutnych i wymuszonych procesów elektrochemicznych.

Kierownik:

Sekretariat:

Adres:
ul. 75 Pułku Piechoty 1A
41-500 Chorzów
tel. 32 349 75 15

Strona internetowa:
inom.us.edu.pl/index.php?id=artykul&w=24