Zakład Algorytmiki i Inteligencji Obliczeniowej wchodzi w skład Instytutu Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zakres problematyki badawczej Zakładu:

Problemy trudne do modelowania w sposób ścisły, zagadnienia trudne do rozwiązania metodami analitycznymi, niealgorytmizowane, problemy obliczalne, ale nieefektywnie algorytmizowane wymagają użycia innych niż klasyczne metod obliczeniowych.

Metod takich dostarcza rozwijany przez matematyków i informatyków nowy kierunek badań zwany inteligencją obliczeniową. Jej rozwój datuje się od lat 60-tych ubiegłego wieku. Systemy powstające w ramach inteligencji obliczeniowej mają często wspólną cechę: w przypadkach trudnych przetwarzają informacje do postaci algorytmów i czynią to w powiązaniu z symboliczną reprezentacją. W dziedzinie inteligencji obliczeniowej zostało wypracowanych wiele metod, które pozwalają na radzenie sobie z trudnościami towarzyszącymi realizacji tego zadania. Wśród nich można wymienić takie podejścia jak sztuczne sieci neuronowe, algorytmy ewolucyjne, algorytmy mrowiskowe, systemy inteligencji stadnej, systemy rojowe, nowoczesne techniki uczenia się statystycznego czy różnorodne podejścia wykorzystujące techniki wykrywania regularności w danych w systemach uczenia maszynowego.

Skoro wiele problemów charakteryzuje się ogromną przestrzenią przeszukiwania rozwiązań, to ani metody analityczne ani przeglądowe nie są efektywne; sięgamy wtedy po metody stochastyczne, niedeterministyczne. Wśród nich największą popularnością (i efektywnością) cieszą się algorytmy ewolucyjne. Stanowią one metodę wzorowaną na ewolucji naturalnej gatunków, w której są wykorzystywane procedury przeszukiwania przestrzeni oparte na doborze naturalnym osobników gatunku i dziedziczeniu, korzystające z ewolucyjnej zasady przeżycia osobników najlepiej przystosowanych. W pozostałych algorytmach bazujących na populacji rozwiązań sięga się po inspiracje biomimetyczne, naśladujące naturę i główny nacisk kładzie się na eksploracji i eksploatacji przestrzeni rozwiązań z podkreśleniem roli samoorganizacji i adaptacyjności tych technik, które głównie stosowane są w optymalizacji, eksploracji danych i uczeniu maszynowym.

Kierownik:

Sekretariat:

Adres:
ul. Będzińska 39, pokój 107
41-205 Sosnowiec

Telefony:
tel. 32 3689 860
fax 32 3689 715

Strona internetowa:
zaiio.ii.us.edu.pl