Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach
Dean of the Department of Information and Materials Sciences

prof. dr hab. Danuta Stróż

ul. Żytnia 12, pokój 27
wtorek 10:00-12:00
czwartek 10:00-12:00
tel. 32 2691 845


Prodziekan ds. Naukowych i Studenckich
Deputy Dean for Research and Students’ Issues

dr hab. Piotr Porwik

Sosnowiec, ul. Żytnia 12, pokój 1
wtorek 09:00-10:00
czwartek 09:00-10:00
tel. 32 2691 843


Prodziekan ds. Dydaktycznych kierunków Informatyka oraz Inżynieria Biomedyczna
Deputy Dean for Didactic Issues of the Information Science and Biomedical Engineering faculties

Studia stacjonarne:
ul. Żytnia 12, pokój 1
wtorek 7:30-9:00
czwartek 7:30-9:00

Studia niestacjonarne:
ul. Będzińska 39, pokój 21
Soboty - Terminy wskazane w planie zajęć plan.ii.us.edu.pl

W czasie sesji i wakacji terminy wizyt należy ustalić w dziekanacie.
tel. 32 2691 843


Prodziekan ds. Dydaktycznych kierunków Edukacja Techniczno-Informatyczna, Mechatronika oraz Inżynieria Materiałowa
Deputy Dean for Didactic Issues of the Technical and Information Education, Mechatronics and Material Engineering faculties

dr hab. Małgorzata Adamczyk - Habrajska

Studia stacjonarne kierunek mechatronika
Sosnowiec ul. Żytnia 12, pokój 1
wtorek 07:00-09:00
tel. 32 2691 843

Studia stacjonarne kierunek inżynieria materiałowa
ŚCEiBI Chorzów, 75-Pułku Piechoty 1A, pokój P/0/12-13
środa 12:00-14:00