1. Informatyka inżynierska

Zagadnienia obowiązujące na egzaminie dyplomowym na studiach I stopnia w roku akademickim 2015_2016(inż)

2. Informatyka magisterska po licencjacie (4 semestralne)

3. Informatyka magisterska poinżynierska (3 semestralne)

4. Informatyka magisterska poinzynierska (3 semestralne) z językiem wykładowym angielskim:

Zagadnienia obowiązujące na egzaminie dyplomowym na studiach II stopnia w roku akademickim 2015_2016