Konferencja w ramach 2 Targów Rehabilitacji i Sprzętu Rehabilitacyjnego REHexpo

Logo wydarzenia

12 i 13 kwietnia 2019 roku odbywać się będzie ogólnopolska konferencja popularno-naukowa pt. „Symbioza Fizjoterapii, Medycyny i Inżynierii Biomedycznej, czyli współpraca fizjoterapeuty, lekarza, inżyniera szansą na jakość, rozwój i naukę”, której organizatorami są Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach i Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia w Sosnowcu, a współorganizatorami – Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Celem konferencji jest propagowanie wiedzy i nowoczesnych rozwiązań technologicznych z zakresu rehabilitacji i medycyny wśród fizjoterapeutów, lekarzy i inżynierów biomedycznych, jak również umożliwienie dotarcia do różnych branż gospodarki, aby pogłębić współpracę między sektorem nauki i biznesu.

Dzień Dziekański

W dniu 1 kwietnia 2019 roku z okazji Festiwalu Nauki odbywającego się w Chorzowie Pani Dziekan ogłosiła Dzień Dziekański dla studentów mających zajęcia w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.

Zajęcia w pozostałych budynkach odbywają się zgodnie z planem.

To nie jest Prima Aprilis :)

Strony