Doktorat w INoM

W Instytucie Nauki o Materiałach realizowany jest projekt NCN pt. "Badanie procesów inicjujących odkształcenie plastyczne fosforku indu". W związku z tym osoby, które chaciałyby realizować przy tej okazji doktorat z zakresu inzynierii materiałowej proszone są o kontakt z kierownikiem projektu: dariusz.chrobak@us.edu.pl.

Projekt zabezpiecza odpowiednie środki finansowe na wynagrodzenie za udział w jego realizacji. Poza tym można się starać o stypenddium doktoranckie.

Strony