Stypendium ministra

 

Studentów zainteresowanych ubieganiem się o stypendia ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, informuje się, że nieprzekraczalny termin składania wniosków w dziekanatach (drogą elektroniczną) to 27 września br. Prosimy o uważne zapoznanie się z komunikatem.

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunkach:

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunkach:

  • fizyka
  • fizyka medyczna
  • biofizyka
  • ekonofizyka
  • mikro i nanotechnologia
  • informatyka stosowana
  • inżynieria materiałowa

odbędzie się we wtorek 1 października br. o godz. 12:30 w auli P/0/05 w Chorzowie, ul. 75 Pułku Piechoty 1a ( budynek SMCEiBI).

Drodzy Studenci

W związku ze zmianą struktury organizacyjnej Uniwersytetu Śląskiego nastąpiła zmiana indywidualnych rachunków bankowych właściwych do wnoszenia opłat za usługi edukacyjne. Każdy aktywny student ma dostęp do swojego indywidualnego numeru konta bankowego w serwisie USOSweb, w zakładce DLA WSZYSTKICH ---> Konta bankowe. Byli studenci oraz absolwenci wnoszą opłaty na specjalny, generowany przez pracownika dziekanatu, indywidualny numer rachunku bankowego.

Prosimy w tytule każdego przelewu podać kierunek studiów - ułatwi i przyspieszy to nam księgowanie Waszych wpłat.

Kontrola

Z powodu kontroli do dnia 9 września (włącznie) nie będą wydawane dyplomy ukończenia studiów wyższych.

Strony