Ubezpieczenie

UWAGA STUDENCI !!!

OSTATNIE DNI NA UBEZPIECZENIE NNW na r.ak. 2018/2019 zbieramy składki do 14.12.2018 r.

Informujemy studentów, że wpłaty składek tytułem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków(NNW) Ergo Hestia w kwocie 70zł lub 105zł (zależne od sumy ubezpieczenia) przyjmowane są przez:

Dni poradnictwa ZUS na Uniwersytecie Śląskim

21 i 22 listopada 2018 roku dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego zorganizowane zostaną dni poradnictwa pod hasłem „ZUS dla UŚ”. Na sześciu wydziałach dostępne będą stanowiska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przy których eksperci ZUS udzielać będą porad z zakresu realizowanych świadczeń, a odwiedzający będą mogli skorzystać z oferowanych przez instytucję e-usług.

Stypendia - studia stacjonarne i niestacjonarne

Od 15.11.2018r. można odbierać decyzje stypendialne na rok akademicki 2018/19 - studenci studiów stacjonarnych w dziekanacie ul. Żytnia.

Decyzje dla studentów studiów niestacjonarnych będą przesłane do dziekanatu na ul.Będzińskiej 39 i będzie je można odbierać od 16.11.2018r.

Decyzją Pani Dziekan Stróż, osoby które nie odbiorą decyzji nie otrzymają wypłaty stypendium.

Wybory WIiNoM

Zarządzenie nr 02/2018 Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału INformatyki i Nauki o Materiałach
z dnia 08 listopada 2018r.

... Zwołuję zebranie nauczycieli akademickich Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach, nie posiadających tytułu naukowego ani stopnia naukowego doktora habilitowanego, na dzień 20 listopada 2018r. na godzinę 12:00 w sali 41, ul. Żytnia 12 w Sosnowcu.

Strony