1 rok informatyki: 16.01.2018 o godz. 10.00 (Aula WNoZ) – spotkanie rozpoczynające projekt BPO&IT

W DNIU 16.01.2018 ROKU O GODZINIE 10.00 (Aula WNoZ) odbędzie się PIERWSZE SPOTKANIE projektowe, zapraszamy na nie wszystkich studentów pierwszego roku informatyki stacjonarnej 1 stopnia.
Proszę przyjąć, że spotkanie jest obowiązkowe, wszystkim Państwu przedstawimy założenia projektu, Państwo decyzji pozostawimy wzięcie udziału w projekcie.

ROZPOCZĘCIE PROJEKTU INFO-BIO-STAŻ

W dniu 9.01.2018 roku, o godzinie 11.15 odbyło się spotkanie inaugurujące realizację projektu INFO-BIO-STAŻ - Program stażowy dla studentów informatyki i inżynierii biomedycznej studiów I stopnia, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu wzięli udział studenci 3 roku studiów stacjonarnych na kierunkach informatyka i inżynieria biomedyczna. Studenci zapoznali się z głównymi założeniami programów stażowych, zespołem zarządzającym projektem.

Logowanie do grup

Zostały uruchomione rejestracje potwierdzające do grup zajęciowych dla:

  • 7 semestru Informatyki Inzynierskiej
  • 7 semestru Inżynierii Biomedycznej

Proszę rejestrować się w swoich grupach zajęciowych, do odpowiednich prowadzących zajęcia oraz w odpowiednich terminach.

Rejestracja otwarta do 15 stycznia 2018r.

Brak rejestracji w odpowiedniej grupie uniemożliwia uzyskanie zaliczenia danego modułu.

Strony