Konkurs Ministra "Doskonała Nauka".

Program składa się z dwóch modułów:

1. "Wsparcie konferencji naukowych" - w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych
lub prac rozwojowych;

Wysokość środków finansowych w ramach modułu "Wsparcie konferencji naukowych" - wynosi od 20 000 zł do 400 000 zł .

Godziny Rektorskie

W związku z uroczystościami dnia Wszystkich Świętych, na wniosek Samorządu Studenckiego ustalam 31 października 2019 r. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

UBEZPIECZENIE NNW

 UBEZPIECZENIE NNW zbieramy składki do 26.11.2019 r. Informujemy studentów, że wpłaty składek tytułem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Ergo Hestia w kwocie 70 zł lub 105 zł są przyjmowane przez Dziekanat ul. Żytnia 12 (dla kierunków : informatyka, inż. biomedyczna i mechatronika)Korzyści:

Godziny Dziekańskie Chorzów

Na wniosek Międzywydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych  prof. dr hab. Danuta Stróż ogłasza godziny dziekańskie w dniu 17 października w godzinach 11:30 do 13:00, aby umożliwić studentom I roku studiów I stopnia udział w dniu adaptacyjnym w Chorzowie. Godziny dziekańskie dotyczą studentów studiów I stopnia na kierunkach: fizyka, fizyka medyczna, informatyka stosowana, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa.

Strony