EGZAMIN KOMISYJNY Z ALGEBRY

Egzamin komisyjny z Algebry odbędzie się w poniedziałek 3 listopada o godzinie 15:00 w Katowicach, ul Bankowa 14.  Studenci, którzy otrzymali zgodę na egzamin proszeni są o stawienie się 15 minut przed egzaminem - informacja o sali będzie wywieszona na drzwiach pokoju 530.PROSZĘ ZŁOŻYĆ DO DNIA 29.11.2014 INDEKS W DZIEKANACIE.

Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego WIiNoM UŚ

WKW SS WIiNoM informuje, że zarejestrowała czterech kandydatów w wyborach do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ. Wybory odbędą się w dniach: 

12 listopada 2014, 14 listopada 2014, 15 listopada 2014, 17 listopada 20014.

Zarejestrowani kandydaci:

Oferta Biura Karier

28 października 2014 r. w godz. 10:00 – 13:00 w Instytucie Informatyki każdy zainteresowany będzie miał możliwość zapoznania się z ofertą Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego. Na stoisku pojawią się m. in. oferty pracy, praktyk, staży skierowane do studentów i absolwentów informatyki.

Ponadto w godz. 13:00 – 14:30 w sali 08 odbędzie się szkolenie "Nie daj się przeoczyć! Słów kilka o profesjonalnym CV".

Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego WIiNoM UŚ

Wybory do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego odbędą się w dn. 12 listopada 2014, 14 listopada 2014, 15 listopada 2014, 17 listopada 2014.
Na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach utworzono jeden okręg wyborczy obejmujący wszystkich studentów Wydziału. (+ plik pdf obwieszczenie_1_okr wiinom poprawione)

Informacja Wydziałowej Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego WIiNoM o godzinach dyżurów

WKW WIiNoM UŚ informuje, że dyżuruje celem umożliwienia pobrania wzoru zgłoszenia kandydata, wzoru zgłoszenia na pełnienie funkcji męża zaufania w wyborach do WRSS WIiNoM UŚ oraz celem umożliwienia złożenia ww. zgłoszeń.
WKW informuje, iż wzór zgłoszenia kandydata oraz wzór zgłoszenia na pełnienie funkcji męża zaufania można pobrać w siedzibie WRSS WIiNoM UŚ w normalnych godzinach dyżurów jej Członków, a także ze strony Samorządu Studenckiego www.studenci.us.edu.pl w zakładce Wybory 2014.

Strony