51. inauguracja roku akademickiego

W poniedziałek 1 października 2018 roku Uniwersytet Śląski zainauguruje pięćdziesiąty pierwszy rok akademicki. Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych. JM Rektor oraz Senat Uniwersytetu Śląskiego zapraszają społeczność akademicką do udziału w uroczystości.

Wydarzenie będzie transmitowane przez telewizję internetową na stronie: youtu.be/GT32kD_aCcE.

Więcej informacji ...

Doktorat w INoM

W Instytucie Nauki o Materiałach realizowany jest projekt NCN pt. "Badanie procesów inicjujących odkształcenie plastyczne fosforku indu". W związku z tym osoby, które chaciałyby realizować przy tej okazji doktorat z zakresu inzynierii materiałowej proszone są o kontakt z kierownikiem projektu: dariusz.chrobak@us.edu.pl.

Projekt zabezpiecza odpowiednie środki finansowe na wynagrodzenie za udział w jego realizacji. Poza tym można się starać o stypenddium doktoranckie.

Strony