Studenci - UWAGA PILNE !!!

Studenci, którzy nie podpisali jeszcze aneksów do umów są pilnie proszeni o zgłoszenie się do dziekanatu.

Informuję również że nie podpisanie aneksu do dnia 16.01.2015r (termin ostateczny), wiąże się ze wszczęciem procedury o skreślenie z listy studentów.

 

 

Strony