Rejestracje na moduły, do grup - Informatyka

Rejestracje na moduły, do grup na kierunku Informatyka stacjonarna  I i II stopnia rozpoczną się: 25.10.2018 o godz. 18:00.

Prosimy o uważne rejestrowanie się do właściwych grup zgodnie z planem opublikowanym pod adresem: http://plan.ii.us.edu.pl/

Numer grupy w planie online(ATS) http://plan.ii.us.edu.pl/ musi odpowiadać numerowi grupy w USOS.

Np. II rok:

Dla przedmiotów z grupami laboratoryjnymi:

UBEZPIECZENIE NNW

UBEZPIECZENIE NNW na r.ak. 2018/2019 zbieramy składki do 15.11.2018r.

Informujemy studentów, że wpłaty składek tytułem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków(NNW) Ergo Hestia w kwocie 70zł lub 105zł (zależne od sumy ubezpieczenia) przyjmowane są przez:

Dziekanat ul. Żytnia 12, Sosnowiec.

VI edycja plebiscytu "Absolwent z Pasją"

Już po raz szósty można wziąć udział w plebiscycie „Absolwent z Pasją” promującym osoby, które ukończyły studia na Uniwersytecie Śląskim i mają niezwykłe zainteresowania. Tytuł przyznawany jest absolwentom angażującym się w znaczącą działalność społeczną oraz mającym wybitne  osiągnięcia indywidualne w zakresie działalności kulturalnej, naukowej lub w sporcie.

Uwaga.

Zajęcia dydaktyczne z  dr J. Korzekwą  09.10.2018 odwołane z powodu choroby /do odrobienia/.

Dyżur dr hab. Małgorzaty Adamczyk-Habrajskiej w dniu 09.10.2018 odwołany.

I rok Informatyki stacjonarnej i Inżynierii biomedycznej

! Uwaga !

II tura rejestracji do grup zajęciowych dla 1 semestru studiów I stopnia Informatyki STACJONARNEJ oraz Inżynierii Biomedycznej rozpoczyna się
4 października 2018r. godz. 19:00 i trwa do 14 października.

Należy zarejestrować się na wszystkie zajęcia. Proszę kierować się terminami, prowadzącymi, salami, które są na planie zajęć: http://plan.ii.us.edu.pl/
W różnych tygodniach zajęcia mogą odbywać się w innych terminach.

Strony