Konkurs dla studentów WIiNoM

Szanowni studenci.

Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego otwiera konkurs na projekt graficzny logo Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz na najlepszy plakat promujący Efektywne Kształcenie. Konkurs rozpoczna się 01 marca 2014 roku a wszelkie informacje regulaminowe będa dostępne  na stronach internetowych wydziału pod adresem www.wiinom.us.edu.pl/jakość-kształcenia.

Konkurs Ministra "Doskonała Nauka".

Program składa się z dwóch modułów:

1. "Wsparcie konferencji naukowych" - w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych
lub prac rozwojowych;

Wysokość środków finansowych w ramach modułu "Wsparcie konferencji naukowych" - wynosi od 20 000 zł do 400 000 zł .

Strony