Stypendia dla młodych naukowców

Informujemy, że Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach otrzymał dotację celową na prowadzenie w 2016 roku badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Wobec powyższego prosi się zainteresowane osoby do składania wniosków na konkurs wydziałowy. Druki wniosków oraz regulaminy dostępne tutaj.

Wypełnione wnioski należy składać w sekretariatach Instytutów do dnia 6.05.2016 roku.

Konferencja Motor Conrol 2016

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w *V Międzynarodowej Konferencji Motor Conrol 2016* (www.motorcontrol2016.pl) - jednym z najbardziej interesujących wydarzeń edukacyjnych i naukowych 2016 roku w Europie z zakresu kontroli motorycznej, modelowania ruchu oraz bioinżynierii medycznej.

Konferencja odbędzie się w dniach 14-16.09.2016 r. w Hotelu Gołębiewski w Wiśle. Myślą przewodnią tegorocznego spotkania jest „Łączenie obszarów kontroli motorycznej oraz biomechaniki”.

 

Wybory 2016

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, iż zgodnie z terminarzem wyborczym  od 22 marca do 4 kwietnia trwa termin zgłaszania kandydatów na Dziekana Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach. Zasady zgłaszania kandydatów na Dziekana określa § 10 Regulaminu Wyborczego oraz §§ 112-116 Statutu UŚ

Strony