Wyniki konkursów

Konkurs na projekt graficzny logotypu Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach oraz Konkurs na projekt graficzny plakatu promującego EFEKTYwne KSZTAŁCENIE na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach

Rekrutacja do programu Erasmus Plus

Szanowni Państwo,

W dniach od 19-26 października zostanie przeprowadzona rekrutacja pracowników akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) z programu Erasmus Plus. Uprzejmie proszę o przesyłanie swoich zgłoszeń elektronicznie wraz z wypełnionym i podpisanym załącznikiem: Staff mobility agreement for teaching erasmus2015.docx na adres mailowy joanna.korzekwa@us.edu.pl lub dostarczenie wersji drukowanych.

Podpisanie porozumienia pomiędzy Kołami Naukowymi

Pomiędzy Kołem Naukowym Piranie (opiekun dr Andrzej Swinarew) z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach a Kołem Naukowym z Wydziału Lekarskiego, Katedry i Kliniki Laryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (opiekun dr n. med. Jarosław Paluch) zostało podpisane porozumienie dotyczące współpracy.

Polska Komisja Akredytacyjna na kierunku Inżynieria biomedyczna

W najbliższym czasie Instytut Informatyki odwiedzi Polska Komisja Akredytacyjna. W planach przeprowadzanej wizytacji jest między innymi spotkanie ze studentami. Będzie ono miało miejsce w dniu 21 maja 2015 r. (czwartek) o godz. 13:30 w sali B5 przy ul. Będzińskiej 39.

Prosimy gorąco o liczny udziału w tym spotkaniu, ponieważ jest ono jednym z najważniejszych elementów procedury akredytacyjnej. Przebieg tego spotkania ma istotne znaczenie dla wyniku akredytacji, a tym samym dla prestiżu kierunku.

Strony