Drodzy Studenci

Informujemy, 30.04.2018 oraz 04.05.2018 są Dniami Dziekańskim wolnymi od zajęć dydaktycznych.
Zajęcia dydaktyczne zgodnie z planem należy odrobić w innym terminie ustalonym z prowadzącym.

Polski synchrotron - nabór wniosków o dostęp do stanowisk pomiarowych

9 kwietnia br. otwarty zostanie nabór wniosków o bezpłatny dostęp do stanowisk pomiarowych polskiego synchrotronu. Synchrotron SOLARIS to najnowocześniejsze w kraju urządzenie umożliwiające prowadzenie badań różnego rodzaju materiałów. Unikalne właściwości promieniowania synchrotronowego sprawiają, że wiele pomiarów można przeprowadzić wyłącznie przy jego wykorzystaniu. Pozwala ono również zdobyć w krótszym czasie więcej lepszych jakościowo informacji niż przy użyciu tradycyjnych źródeł światła. Synchrotrony działają we wszystkich wysokorozwiniętych państwach. W Europie Środkowej synchrotron SOLARIS jest pierwszym i jedynym tego typu urządzeniem.

Rekrutacja do projektu INNO-DAKTYKA

19 marca 2018 roku rozpoczyna się rekrutacja do Projektu INNO-DAKTYKA – Innowacyjne kompetencje nauczycieli akademickich WIiNoM UŚ!

Rekrutacja otwarta będzie od 19.03.2018 r. do 6.04.2018 r. W tej edycji rekrutacji przyjmowane będą zgłoszenia od pracowników, którzy w roku akademickiim 2017/2018 planują podnieść swoje kompetencje dydaktyczne.

Impactowy meet up

W środę 14 marca 2018 roku o godzinie 15.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozpocznie się pierwszy impactowy meet up – spotkanie, które adresowane jest do: doświadczonych badaczy, kierowników zespołów badawczych, zespołów opracowujących nowe technologie, naukowców chcących promować lub komercjalizować efekty swojej pracy badawczej, kół naukowych, startupów, a także akademickich inkubatorów przedsiębiorczości.

Strony