ISS-EWATUS

Dnia 1 lutego 2014 r. rozpoczęła się realizacja projektu dotyczącego opracowania zintegrowanego systemu informatycznego wspomagania efektywnego wykorzystywania wody "Integrated Support System for Efficient Water Usage and Resources Management" (akronim ISS-EWATUS), którego kierownikiem jest dr Ewa Magiera. Zaplanowany na 36 miesięcy projekt realizowany jest w ramach 7.

Seminarium - Autodesk Inventor i drukarka 3D

15 października 2015 r. w czwartek w Auli P05 Chorzów ul. 75Pułku Piechoty 1a od godz. 13:15 do godz. 14:15 odbędzie się Seminarium: Przyszłość projektowania i wytwarzania prototypów cyfrowych przy wykorzystaniu aplikacji Autodesk Inventor i drukarki 3D przygotowane przez firmę Procad S.A.

Seminarium poprowadzi Pan Tomasz Gaj- szkoleniowiec o wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń z programów AutoCAD i Autodesk Inventor.

Konkurs na Praktykodawcę Roku 2015

Biuro Karier zaprasza do udziału w Konkursie na Praktykodawcę Roku 2015!

Fundacja Inicjatyw Akademickich Uniwersytetu Śląskiego wybiera najlepszego praktykodawcę w danym roku kalendarzowym. Do konkursu firmę mogą zgłosić studenci, absolwenci bądź firma może zgłosić się sama. Następnie kapituła wybiera Najlepszego z Najlepszych.

Link do szczegółowych informacji http://bk.us.edu.pl/konkurs-na-praktykodawce-roku-2015.

Wyniki konkursów

Konkurs na projekt graficzny logotypu Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach oraz Konkurs na projekt graficzny plakatu promującego EFEKTYwne KSZTAŁCENIE na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach

Rekrutacja do programu Erasmus Plus

Szanowni Państwo,

W dniach od 19-26 października zostanie przeprowadzona rekrutacja pracowników akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) z programu Erasmus Plus. Uprzejmie proszę o przesyłanie swoich zgłoszeń elektronicznie wraz z wypełnionym i podpisanym załącznikiem: Staff mobility agreement for teaching erasmus2015.docx na adres mailowy joanna.korzekwa@us.edu.pl lub dostarczenie wersji drukowanych.

Podpisanie porozumienia pomiędzy Kołami Naukowymi

Pomiędzy Kołem Naukowym Piranie (opiekun dr Andrzej Swinarew) z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach a Kołem Naukowym z Wydziału Lekarskiego, Katedry i Kliniki Laryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (opiekun dr n. med. Jarosław Paluch) zostało podpisane porozumienie dotyczące współpracy.

Strony