Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

Szanowni Państwo

W imieniu Pani Dziekan prof. dr hab. Danuty Stróż mamy zaszczyt zaprosić na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2018/2019.
Uroczystość odbędzie się w dniu 3 października 2018 roku o godzinie 11:00 w Auli Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1A.

W programie uroczystości między innymi:

Kondolencje

 
   Wyrazy współczucia dla dr Małgorzaty Janik z powodu śmierci Taty składają Dyrektor i pracownicy Instytutu Informatyki   
 

Awaria wodociągów

Uprzejmie informujemy, że z powodu awarii wodociągów w dniu 8.06.2018r, przy ulicy Będzińskiej 39, zajęcia oraz zaliczenia studiów stacjonarnych zostały przeniesione na ul. Żytnią do sal 03, 04, 45, 48

Zaproszenie na wykłady

Instytut Nauki o Materiałach zaprasza na cykl wykładów profesora wizytującego Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wykłady wygłosi Pan Profesor Andrzej Lasia z Université de Sherbrooke, Québec, Kanada.

Drodzy Studenci

Informujemy, 30.04.2018 oraz 04.05.2018 są Dniami Dziekańskim wolnymi od zajęć dydaktycznych.
Zajęcia dydaktyczne zgodnie z planem należy odrobić w innym terminie ustalonym z prowadzącym.

Polski synchrotron - nabór wniosków o dostęp do stanowisk pomiarowych

9 kwietnia br. otwarty zostanie nabór wniosków o bezpłatny dostęp do stanowisk pomiarowych polskiego synchrotronu. Synchrotron SOLARIS to najnowocześniejsze w kraju urządzenie umożliwiające prowadzenie badań różnego rodzaju materiałów. Unikalne właściwości promieniowania synchrotronowego sprawiają, że wiele pomiarów można przeprowadzić wyłącznie przy jego wykorzystaniu. Pozwala ono również zdobyć w krótszym czasie więcej lepszych jakościowo informacji niż przy użyciu tradycyjnych źródeł światła. Synchrotrony działają we wszystkich wysokorozwiniętych państwach. W Europie Środkowej synchrotron SOLARIS jest pierwszym i jedynym tego typu urządzeniem.

Rekrutacja do projektu INNO-DAKTYKA

19 marca 2018 roku rozpoczyna się rekrutacja do Projektu INNO-DAKTYKA – Innowacyjne kompetencje nauczycieli akademickich WIiNoM UŚ!

Rekrutacja otwarta będzie od 19.03.2018 r. do 6.04.2018 r. W tej edycji rekrutacji przyjmowane będą zgłoszenia od pracowników, którzy w roku akademickiim 2017/2018 planują podnieść swoje kompetencje dydaktyczne.

Strony