Otwarte wykłady mistrzowskie

9 listopada 2017 roku Uniwersytet Śląski zainauguruje wykłady mistrzowskie – nową inicjatywę pomyślaną jako cykl odbywających się w każdy czwartek spotkań, których nadrzędnym celem ma być inspirowanie i pobudzanie do myślenia, a w konsekwencji podejmowanie własnych starań zrozumienia świata. Co tydzień prowadzone będą trzy prelekcje z trzech różnych dziedzin nauki, w przystępny sposób opisujące rzeczywistość z perspektywy różnych dyscyplin (filozofii, pedagogiki, teologii, fizyki, prawa czy sztuki).

STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I ROKU II STOPNIA (Informatyka)

Dane zostały już wprowadzone do systemu dziekanatowego  USOS. Można już  generować internetowe konta i  dokonać płatności na indywidualnych kontach.

Student zobowiązany jest wnieść opłatę w całości lub w części w czasie 7 dni licząc OD 14 PAŹDZIERNIKA 2017

http://diotsws.us.edu.pl/site/doc/krok_po_kroku.pdf

Strony