I Dzień Akademicki

W dniu 7 czerwca 2016 roku w murach I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Będzinie odbył się pierwszy DZIEŃ AKADEMICKI - nowa inicjatywa grona pedagogicznego i uczniów Liceum, mająca na celu zacieśnienie współpracy między szkołą a uczelniami wyższymi naszego regionu. Spotkanie zainicjowało przedsięwzięcie niezwykle istotne dla młodych ludzi stojących przed wyborem dalszych dróg kształcenia.

Podpisanie umowy patronackiej

18 czerwca 2015r. w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach została podpisana umowa patronacka pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie reprezentowanym przez Dyrektor Szkoły mgr Bożenę Cholewę a Uniwersytetem Śląskim reprezentowanym przez Prorektora ds. Kształcenia i Studentów dr hab. prof. UŚ Ryszarda Koziołka.