Kondolencje

Państwu dr hab. inż. Mariuszowi Boryczce i dr hab. Urszuli Boryczce  wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci taty i teścia składają Dziekan i Rada Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach oraz Dyrektor i Pracownicy Instytutu Informatyki oraz cała społeczność akademicka Wydziału

Udostępnij