Zmarł dr hab. prof. UŚ Andrzej Szewc

 

 

Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

śp.
dr. hab. prof. UŚ Andrzeja Szewca

 

emerytowanego pracownika naukowego Uniwersytetu Śląskiego,
Prodziekana Wydziału Techniki w latach 1981–1982,
Dyrektora Instytutu Informacji Naukowo-Technicznej
w latach 1985–1992,
wieloletniego Kierownika Zakładu Komputeryzacji Zarządzania
na Wydziale Techniki,
a następnie Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach,
cenionego specjalisty z zakresu ochrony
własności intelektualnej, danych osobowych
i informacji niejawnych, informacji naukowo-technicznej,
informacji publicznej oraz systemów informacji przestrzennej.

 

Utraciliśmy cenionego nauczyciela akademickiego,
wychowawcę wielu pokoleń kadr naukowych,
oddanego ludziom i sprawom uczelni,
służącego pomocą i dobrym słowem,
cieszącego się szacunkiem i uznaniem środowiska.

 

Cześć Jego Pamięci.

 

 

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w piątek 13 stycznia 2017 roku o godz. 16.00 na cmentarzu Parafii pw. św. Mikołaja, Mikołów-Borowa Wieś, ul. Strażacka. 
Msza św. rozpocznie się o godz. 16.30 w kościele Parafii pw. św. Mikołaja, Mikołów-Borowa Wieś, ul. Gliwicka 354.

Udostępnij