I Dzień Akademicki

W dniu 7 czerwca 2016 roku w murach I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Będzinie odbył się pierwszy DZIEŃ AKADEMICKI - nowa inicjatywa grona pedagogicznego i uczniów Liceum, mająca na celu zacieśnienie współpracy między szkołą a uczelniami wyższymi naszego regionu. Spotkanie zainicjowało przedsięwzięcie niezwykle istotne dla młodych ludzi stojących przed wyborem dalszych dróg kształcenia. Młodzież, dyrekcja i nauczyciele będzińskiego Kopernika mają nadzieję, że ich szkoła będzie nie tylko kuźnią młodych talentów, ale również bezpiecznym pomostem między rzeczywistością licealną, a środowiskiem akademickim.

Należy zaznaczyć, że będziński Kopernik od lat z powodzeniem realizuje autorskie programy nauczania na poziomie rozszerzonym, które zostały objęte opieką merytoryczną pracowników wyższych uczelni. O powodzeniu tego zamierzenia mogą świadczyć wyniki młodzieży uzyskane na egzaminie maturalnym.

I Dzień Akademicki obfitował w różnorodne wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych wyższych uczelni. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach reprezentowali Pan dr hab. prof. UŚ Jan Ilczuk z Instytutu Technologii i Mechatroniki oraz mgr Wojciech Gurdziel z Instytutu Nauki o Materiałach. Pan Profesor Ilczuk mówił o długotrwałej współpracy pomiędzy naszym Wydziałem a będzińskim Liceum. Wspomniał o wielu znakomitych uczniach tego Liceum, którzy wielokrotnie plasowali się na najwyższych miejscach w ogólnej klasyfikacji Konkursu Wiedzy Technicznej. Na koniec swego wystąpienia podkreślił rolę fizyki we współczesnym stechnicyzowanym świecie i zaprosił młodzież do odwiedzenia gościnnych murów Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach.

Udostępnij