Finał XX jubileuszowego Konkursu Wiedzy Technicznej

W dniu 22 kwietnia 2016 roku o godzinie 12.00 w nowoczesnej auli Sosnowieckiego Parku Naukowo – Technologicznego w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 8 rozpoczęła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień finalistom XX Konkursu Wiedzy Technicznej. Konkurs, który od lat wspierają kolejni Rektorzy Uniwersytetu Śląskiego i władze Samorządowe miast Zagłębia Dąbrowskiego i w tym roku był objęty patronatem JM Rektora UŚ prof. zw. dra. hab. Wiesława Banysia oraz Prezydentów Sosnowca – Arkadiusza Chęcińskiego, Będzina – Łukasza Komoniewskiego i Dąbrowy Górniczej Zbigniewa Podrazy.

Główni bohaterowie uroczystości - młodzież z 24 uczestniczących w tegorocznej edycji konkursu szkół przybyła wraz ze swoimi nauczycielami a często nawet z dyrektorami tych placówek oświatowych. Wśród gości konkursowej gali obecni byli przedstawiciele władz samorządowych Sosnowca z V-ce Prezydentem Krzysztofem Haładusem i Przewodniczącym Rady Miejskiej Sosnowca Wilhelmem Zychem na czele. Władze Uniwersytetu Śląskiego reprezentowały cztery urocze Panie, tj.dr Agnieszka Skołucka – Kanclerz naszej uczelni wraz z mgr Agnieszką Maj Z-ca Kanclerza ds. Inwestycji i Zarządzania Logistycznego, a także mgr Ewa Słomiana Kierownik Działu Kształcenia i mgr Aleksandra Madej Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego UŚ. Na uroczystość przybyli również Pan prof. dr hab. Adam Idziak – Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi oraz gospodarze Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Pani Dziekan dr hab. Danuta Stróżdr hab. Piotr Porwik - Prodziekan naszego wydziału oraz dr hab. Dariusz Bochenek Dyrektor Instytutu Technologii i Mechatroniki. Liczne grono sponsorów konkursowych nagród reprezentowane było przez Pana Grzegorza Dąbrowskiego – Prezesa Agencji Rozwoju Lokalnego – fundatora nagrody głównej i gospodarza obiektu, w którym odbywała się nasza uroczystość, Panią mgr Anetę Trojanowską Prezesa Rady Uczelnianej Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim – fundatora nagród dla tych spośród nauczycieli, których uczniowie uzyskali status laureata XX KWT, oraz Pana Mieczysława T. Koczkowskiego Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych i Pana Tadeusz Brola Dyrektora ds. Handlowych Firmy Era sp. z o.o. z Chorzowa.

Rozpoczynając uroczystość Pan prof. dr hab. Jan Ilczuk – pomysłodawca i Przewodniczący Wydziałowej Komisji Konkursowej – przypomniał, że celem konkursu, który przyświeca organizatorom od lat, jest promowanie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i technicznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i rozbudzanie w nich zainteresowań otaczającym nas światem. „Konkurs Wiedzy Technicznej to również znakomity sposób dotarcia do szerokich rzesz młodzieży stojącej przed wyborem dalszego kierunku kształcenia i wyboru studiów. Prezentując interesującą ofertę edukacyjną Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach oraz innych wydziałów naszej uczelni, zachęcamy młodzież, by po zakończeniu nauki w szkołach ponadgimnazjalnych kontynuowała swoją edukację w Uniwersytecie Śląskim” – dodał prof. Ilczuk.

Przed ogłoszeniem wyników konkursu głos zabrał Pan V-ce Prezydent Sosnowca K. Haładus. W swoim krótkim wystąpieniu podkreślił rolę przedmiotów ścisłych i technicznych zaznaczając, że współczesne społeczeństwa są coraz bardziej uzależnione od infrastruktury technologicznej, która wkracza do wszystkich dziedzin życia. „To jak nasz świat będzie wyglądał w przyszłości i jak poradzi sobie z rozwiązywaniem problemów współczesnego świata zależy właśnie od Was Drodzy Młodzi Przyjaciele” – dodał Pan Prezydent zwracając się do uczestników konkursu.

Podobne słowa skierowała do zebranych Pani Dziekan Danuta Stróż, która witając zgromadzonych gości szczególnie ciepło zwróciła się do młodzieży, podkreślając, że dbałość o dobre wykształcenie młodego pokolenia jest sprawą ogromnie ważną dla przyszłości naszej Ojczyzny a rola młodzieży w budowaniu bezpiecznej i dostatniej Polski jest nie do przecenienia. Słowa uznania Pani Dziekan skierowała również do Prof. Ilczuka – „Fakt, że idea Konkursu Wiedzy Technicznej jest wciąż żywa w środowisku szkolnym naszego województwa i wciąż nowe roczniki uczniów chcą w nim uczestniczyć to Pana, Panie Profesorze osobista zasługa i efekt wieloletniej pracy w zakresie propagowania szeroko rozumianej techniki”.

Kilkanaście minut później Pani Dziekan Danuta Stróż odczytała nazwisko zwycięzcy XX Konkursu Wiedzy Technicznej; okazał się nim Piotr JANCZYK z I LO w Olkuszu zdobywając 63 punkty (na 69 możliwych do zdobycia), odbierając cenną nagrodę od Prezesa Agencji Rozwoju Lokalnego Grzegorza Dąbrowskiego. Wysokiej klasy sprzęt elektroniczny został wręczony zdobywcom (ex aequo) drugiego miejsca – Mikołajowi GRABARZE z Technicznych Zakładów Naukowych z Częstochowy i Maciejowi KLESZCZOWI z Sosnowieckiego Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych. Panowie zostali obdarowani kamerami cyfrowymi ufundowanymi przez Prezydenta Dąbrowy Górniczej i firmę ERA Sp. z o.o. w Chorzowie.

Kolejne cenne nagrody, których sponsorami byli Prezydent Będzina Łukasz KomoniewskiRobert Ruta Dyrektor Szkoły Języków Obcych Profi - Lingua oraz Szef Agencji Konsultingowej MIKADO Pan Franciszek R. Krynojewski zostały odebrane przez zdobywców: trzeciego miejsca, którym był Mateusz ŁYCZEK z Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach, czwartego miejsca – Przemysława INDYKĘ z I LO w Olkuszu i piątego – Karolinę SULIGĘ z II LO im. E. Plater w Sosnowcu. Pani Karolina otrzymała również nagrodę dodatkową, której sponsorem był Pan Prezes Tadeusz Koczkowski.

Dalsze miejsca zajęli: Sebastian KRAJEWSKI z I LO w Będzinie, Błażej JANECZEK z TZN w Częstochowie, Konrad NOWAK z Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie, Jakub SZAFRANIAK z I LO w Olkuszu, Andrzej DEJA z I LO w Będzinie, Dawid KAROLEWSKI z Sosnowieckiego „Elektronika”, Michał LEWICKI z II LO w Dąbrowie Górniczej oraz Tomasz MAKOWSKI i Piotr SIDOROWICZ z IV LO im. St. Staszica w Sosnowcu. Warto zaznaczyć, że wszystkie ww. osoby uzyskując status Laureata XX Konkursu Wiedzy Technicznej mają prawo (zgodnie z Uchwałą 548 Senatu UŚ z dn. 22 marca 2016 r.) ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2016/17 (do wyboru jest aż 11 kierunków studiów) z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Wydziałowa Komisja Konkursowa postanowiła wyróżnić 2 szkoły, spośród wszystkich biorących udział w Konkursie Wiedzy Technicznej, Pucharami Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Konkursowej. I tak cenne puchary, za zdobycie największej liczby punktów w całej 20-o letniej historii Konkursu trafiły do sosnowieckich szkół, tj. IV LO im. St. Staszica i Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, których dyrektorzy z nieskrywaną satysfakcją odbierali cenne trofea z rąk Szefa Konkursu.

Zgodnie z tradycją drobnymi upominkami i gadżetami uniwersyteckimi obdarowano uczniów z Technikum Lotniczego ZDZ w Katowicach, którzy wzięli udział w Konkursie Wiedzy Technicznej po raz pierwszy.

Dzięki wsparciu finansowemu Uczelnianej Organizacji ZNP przy Uniwersytecie Śląskim, wręczono upominki dla nauczycieli, którzy od wielu lat promują idee konkursu wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz tym, których uczniowie zostali laureatami XX KWT. Gratulując wyróżnionym nauczycielom Pani Aneta Trojanowska - Prezes ZNP przy Uniwersytecie Śląskim podkreśliła, że za każdym sukcesem ucznia stoi konkretny nauczyciel, który dzięki swojej pracy i własnym zainteresowaniom przyczynia się do sukcesu swoich podopiecznych.

Kończąc oficjalną część uroczystości, Profesor Ilczuk raz jeszcze pogratulował zwycięzcom tegorocznej edycji konkursu i życzył im by z pasją pogłębiali swoją wiedzę. „Nauka jest inwestycją, która co prawda nie zwraca się od razu, ale im więcej w siebie teraz zainwestujecie, tym bardziej będziecie mogli oczekiwać, że zainwestowany przez Was wysiłek się opłaci i zaprocentuje w przyszłości taką pracą, która nie tylko pozwoli Wam cieszyć się życiem i spełniać marzenia, ale nada waszemu życiu głębszy sens” – dodał Profesor.

Zamykając oficjalnie to niezwykle udane spotkanie Profesor Ilczuk podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania kolejnej edycji Konkursu Wiedzy Technicznej i zaprosił wszystkich na poczęstunek oraz prywatne rozmowy przy słodkim, i nie tylko, co nieco.

W historii każdej szkoły, firmy, instytucji są takie wydarzenia, które trwale wpisują się w księgę jej dziejów. Tym wydarzeniem dla Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach jest niewątpliwie KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ.

Trwaj więc KONKURSIE i wciąż na nowo przyciągaj młodych fascynatów techniki i nauk ścisłych i spraw, by wiosenne spotkania z techniką były stałym wydarzeniem w kalendarzu spraw ważnych naszej uczelni i wydziału, a ciepła i nieomal rodzinna atmosfera tych spotkań niech co roku na nowo przyczynia się do promowania naszej Alma Mater w naszym regionie, kraju a nawet poza jego granicami.

IWONA KANTORYSIŃSKA

JAN ILCZUK

Udostępnij