Finał XIX Konkursu Wiedzy Technicznej

17 kwietnia 2015 roku o godzinie 12.00 w auli Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w Sosnowcu przy ul. Żytniej 12 rozpoczęła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień finalistom XIX Konkursu Wiedzy Technicznej. Celem konkursu, który przyświeca organizatorom od lat, jest promowanie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i technicznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i rozbudzanie w nich zainteresowań otaczającym nas światem. W przyszłości może to przyczynić się do dobrego wykształcenia nowej kadry technicznej, na którą wciąż rośnie zapotrzebowanie nie tylko na naszym krajowym rynku pracy. Konkurs Wiedzy Technicznej to również znakomity sposób dotarcia do szerokich rzesz młodzieży stojącej przed wyborem dalszego kierunku kształcenia i wyboru studiów. Prezentując interesującą ofertę edukacyjną Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach oraz innych wydziałów naszej uczelni, zachęcamy młodzież, by po zakończeniu nauki w szkołach ponadgimnazjalnych kontynuowała swoją edukację w Uniwersytecie Śląskim.

Patronami tegorocznej edycji Konkursu i fundatorami nagród jest wierne grono przyjaciół i sympatyków tej cyklicznej imprezy. Honorowe miejsce zajmują oczywiście Dostojni Patroni Konkursu, tj. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz Prezydenci Sosnowca - Arkadiusz Chęciński, Dąbrowy Górniczej - Zbigniew Podraza i Będzina - Łukasz Komoniewski. Do grona patronów konkursu należy zaliczyć również od lat wspierającego nasze działania Pana Tadeusza Koczkowskiego, Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych oraz członków działającej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach Komisji Bezpieczeństwa Biznesu.

Tuż przed oficjalnym ogłoszeniem wyników XIX KWT zgromadzeni na uroczystości goście mogli się zrelaksować przy kojących uszy dźwiękach fletu. Dla uświetnienia naszej gali została bowiem zaproszona Pani Jolanta BARLIK, która prezentując popularne utwory muzyczne jeszcze bardziej podsyciła atmosferę oczekiwania na ogłoszenie zwycięzcy Konkursu.

Nagrodę dla zdobywcy pierwszego miejsca - Wojciecha WDOWIKA ucznia z IV LO im. St. Staszica w Sosnowcu ufundował Prezydent Miasta Będzina - Pan Łukasz Komoniewski. Zdobywca II miejsca Tomasz GOLIS z Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach otrzymał nagrodę ufundowaną przez Dyrektora Szkoły Języków Obcych Profi Lingua w Katowicach - Pana Roberta Rutę. Jest to semestralny kurs językowy. Laureatem III miejsca został Janusz Mikłuszka z IV LO im. St. Staszica w Sosnowcu, który otrzymał nagrodę ufundowaną przez firmę ERA Sp. z o.o. w Chorzowie. Kolejne miejsca zajęli: Wojciech Magierowski ze Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach i Maciej Kleszcz z sosnowieckiego Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych. Laureatem miejsca piątego jest Jakub Kuś z IV LO im. St. Staszica w Sosnowcu, który otrzymał nagrodę ufundowaną przez Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach. Dalsze miejsca zajęli ex aequo: Piotr Janczyk z I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu i Mikołaj Grabara z Technicznych Zakładów Naukowych w Częstochowie. Dawid Sikora uczeń z II LO im. St. Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej i Jan Błaszczyk z VI LO im. J. Korczaka w Sosnowcu to zdobywcy siódmego (ex aequo) miejsca w finale XIX KWT. Wśród nagrodzonych są dwaj kolejni uczniowie z LO w Olkuszu, tj. Szymon Gus i Kamil Sobolewski.

Wydziałowa Komisja Konkursowa postanowiła przyznać 3 wyróżnienia dla następujących uczniów: Rafała Szczepanika i Dominika Skowrona z Technikum nr 4 w Bytomiu, a także dla Marcina Dudały z I LO im. M. Kopernika w Będzinie. Nagrodę specjalną ufundowaną przez Posła na Sejm RP Jarosława Piętę otrzymała Karina Kędzia z II LO im. S. Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej, która uzyskała najwyższą liczbę punktów wśród startujących w konkursie dziewcząt. Drobnymi upominkami i gadżetami uniwersyteckimi obdarowano uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie, którzy wzięli udział w Konkursie Wiedzy Technicznej po raz pierwszy.

Dzięki wsparciu finansowemu Uczelnianej Organizacji ZNP przy Uniwersytecie Śląskim, wręczono upominki dla 2 nauczycieli - Pani mgr Ewie Chałupskiej - nauczycielce fizyki z IV LO im. St. Staszica w Sosnowcu i Panu mgr Arturowi Trepce - nauczycielowi informatyki z I LO w Olkuszu. Pan mgr Artur Trepka - o czym z dumą pamiętamy, jest absolwentem kierunku Wychowanie Techniczne, który przez wiele lat funkcjonował na Wydziale Techniki (wcześniejsza nazwa dzisiejszego Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach). Wymienieni nauczyciele mogli poszczycić się tym, że laureatami XIX KWT zostali wszyscy 3 uczniowie reprezentujący ich szkoły.

My, jako organizatorzy Konkursu Wiedzy Technicznej głęboko wierzymy w to, że wiedza i doświadczenie, które młodzież zdobyła w czasie przygotowań do udziału w konkursowych zmaganiach, zaowocują dobrymi rezultatami w nauce, będą przydatne w ich przyszłej pracy zawodowej a być może staną się nawet startem do rozpoczęcia kariery naukowej.

Laureatom XIX KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ życzymy, by nigdy nie opuszczał ich entuzjazm a wszelkie podejmowane działania pozwoliły czerpać z życia radość i satysfakcję.

Opuszczając gościnne mury Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach uczestnicy uroczystości – znamienici goście, patroni i sponsorzy Konkursu a także dyrektorzy i nauczyciele oraz młodzież biorąca udział w naszej imprezie wielokrotnie podkreślali znakomitą atmosferę panującą na naszym wydziale, bardzo dobrą organizację obydwu konkursowych etapów oraz zasadność organizowania tego typu konkursu w dobie dynamicznego rozwoju nauki i techniki.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do popularyzacji idei Konkursu Wiedzy Technicznej i wspierali organizatorów na każdym etapie realizacji naszej cyklicznej imprezy - SERDECZNIE DZIĘKUJEMY i mówimy DO ZOBACZENIA ZA ROK!

Iwona Kantorysińska

Jan Ilczuk

Udostępnij