Studencie ubezpiecz się!

Informujemy studentów, że wpłaty składek tytułem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Ergo Hestia w kwocie 60 zł są przyjmowane przez Dziekanat ul. Żytnia 12.

Korzyści:

•Ochrona przez cały rok, także poza uczelnią i za granicą 

•Wysoki limit refundacji kosztów leczenia po wypadku (wizyty lekarskie, badania, zabiegi, operacje, protezy i przedmioty ortopedyczne)

•Prosty zakup z dziekanacie

Suma ubezpieczenia – 20.000zł

•Minimum formalności

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje rok akademicki 2016/2017 (01.10.2016 – 30.09.2016).

Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne w załączniku i w dziekanacie.

 

Udostępnij