Dzień Otwarty Instytutu Informatyki

W środę 6 kwietnia br. odbędzie się Dzień Otwarty Instytutu Informatyki Uniwersytetu Śląskiego. Wydarzenie owo ma na celu przybliżenie uczniom szkół średnich możliwości studiowania na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach w Sosnowcu. Zapraszamy uczniów na specjalnie przygotowane wykłady i warsztaty.

W przypadku stoiska ISS-EWATUS uczestnicy zaproszeni są do *wcześniejszego* zapoznania się z platformą społecznościową „Watersocial”, ponieważ uczniowie, którzy wezmą udział w grze i w ankiecie zostaną podczas Dnia Otwartego wyróżnieni i otrzymają nagrody.

Link do platformy: http://watersocial.org/
Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/1WTvd3cq2OJ_6d0WVt00D4A4WnDfAs7JEuYww7Df4rCo/viewform

Udostępnij