Studenci II stopnia kierunku Inżynieria biomedyczna

Uprzejmie informujemy, że stosownie do przepisów rozporządzenia MNiSW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 każdy ze studentów I roku studiów drugiego stopnia (magisterskich) kierunku Inżynieria biomedyczna jest zobowiązany do zaliczenia zajęć z tzw. „modułu ogólnouczelnianego” - humanistycznego.

Zajęcia te można zrealizować na trzy sposoby:

  1. rejestrując się na jeden z modułów zajęć z oferty ogólnouczelnianej przygotowanej przez Uczelnię, którą prezentujemy poniżej,

  2. zapisując się na zajęcia ogólnouczelniane zorganizowane przez macierzysty wydział (o ile takie zaoferowano),

  3. wybierając zajęcia z całej oferty edukacyjnej UŚ, które mają co najmniej 30 godzin wykładu i 3 pkt. ECTS i uzyskując zgodę Dziekana macierzystego wydziału na ich zaliczenie jako modułu ogólnouczelnianego na podstawie przepisów zarządzenia Rektora UŚ nr 57/2015 w sprawie uczestnictwa przez studentów w zajęciach nieobjętych planem studiów.

Dla studentów chcących skorzystać z oferty ogólnouczelnianej w semestrze letnim 2015/2016 przygotowano do wyboru następujące moduły:

Prowadzący

Nazwa zajęć

Wydział gdzie się odbywają

Termin zajęć

prof. zw. dr hab. Halina Rusek

Moduł humanistyczny: Antropologiczne konteksty kultury współczesnej

WNoZ

wt. 10.00-12.00 s. 001

ks. dr Grzegorz Strzelczyk

Moduł humanistyczny: Duchowość chrześcijańska - teoria i technologia

Instytut Matematyki

wt. 17.00-20.00 w dniach: 1.03, 8.03, 29.03, 12.04, 26.04, 10.05, 24.05, 7.06

dr hab. Jacek Warchala

Moduł humanistyczny: Komunikacja perswazyjna, czyli od retoryki do reklamy

WPiA

czw. 16.50-18.40 
Aula nr 5

prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski

Moduł humanistyczny: Literatura fantastyczno-naukowa

Instytut Fizyki

czw. 16.00-17.30 Sala Audytoryjna I

prof. dr hab. Aldona Skudrzyk

Moduł humanistyczny: Nowe media a język

WNoZ

pon. 10.00-11.30 Aula

prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek

Moduł humanistyczny: O Bogu, zwierzętach i ludziach

WFil Katowice

pt. 15.00-16.30 s. 209

prof. dr hab. Janusz Ryba

Moduł humanistyczny: Oświeceni o rodzinie, małżeństwie i kobiecie

WTL

pon. 11.30-13.00 s. 202

prof. zw. dr hab. Krzysztof Kłosiński/ dr hab. Tomasz Nowak

Moduł humanistyczny: Perspektywy uniwersytetu i humanistyki / Język w ogniu badań eksperymentalnych (obserwacje i interpretacje)

WFil Katowice

pt. 16.30-18.00 s. 209

mgr Arngrimur Vidalin (Uniwersytet Islandzki)

Moduł humanistyczny: Monsters in Old Norse Literature and Culture (zajęcia w j. angielskim – podczas rejestracji należy wybrać „Ogólnouczelniane moduły dydaktyczne o tematyce skandynawistycznej”)

WFil Sosnowiec

czw. 16.40 s. 2.22

mgr Arngrimur Vidalin (Uniwersytet Islandzki)

Moduł humanistyczny: Science and the Paranormal in Medieval Scandinavia (zajęcia w j. angielskim – podczas rejestracji należy wybrać „Ogólnouczelniane moduły dydaktyczne o tematyce skandynawistycznej”)

WNS

czw. 11.10 s. 141

W celu zapisania się na powyższe zajęcia należy zalogować się do USOSweb, gdzie będzie przeprowadzona elektroniczna rejestracja pt. „Obowiązkowe moduły ogólnouczelniane studia stacjonarne drugiego stopnia – I semestr 2015/2016L”. II tura rejestracji została uruchomiona 3 marca o godz. 12.00 i zakończy się 13 marca o godz. 23.59.

W razie technicznych problemów z rejestracją uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Informatycznej Obsługi Toku Studiów: diots@us.edu.pl

Udostępnij