Drugi etap XLII Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Dnia 12 stycznia 2016 roku o godzinie 9:00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbędzie drugi etap XLII Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Jest to już trzecia edycja zawodów okręgowych organizowana w ŚMCEiBI pod przewodnictwem dr hab. Tomasza Goryczki - Dyrektora Instytutu Nauki o Materiałach pełniącego również rolę Przewodniczącego Śląskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej.
W tegorocznej edycji weźmie udział 43 uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego.
Wieloletnim Sekretarzem Śląskiego Komitetu Organizacyjnego jest Pan Janusz Polak.

Udostępnij