Stypendia Ministra na rok akademicki 2015/2016

Termin składania wniosków 14 września 2015r. w Dziekanacie u p. Marty Brysz-Michalskiej.

Student zgłaszający swoją kandydaturę do stypendium ministra przedkłada w dziekanacie wypełniony wniosek o przyznanie stypendium  oraz pełną dokumentację uzyskanych osiągnięć zgodnie z cyt. rozporządzeniem a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska w przypadku przyznania stypendium na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra.

Link do strony MNiSW gdzie znajdziecie Państwo szczegółową informację o tegorocznych stypendiach ministra

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2015-2016.html

Link do strony MNiSW z wykazem czasopism naukowych

 

http://www.bip.nauka.gov.pl/wykaz-czasopism-naukowych/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych.html

 

Udostępnij