Podpisanie porozumienia pomiędzy Kołami Naukowymi

Pomiędzy Kołem Naukowym Piranie (opiekun dr Andrzej Swinarew) z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach a Kołem Naukowym z Wydziału Lekarskiego, Katedry i Kliniki Laryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (opiekun dr n. med. Jarosław Paluch) zostało podpisane porozumienie dotyczące współpracy.

W ramach tego porozumienia następuje możliwość prowadzenia zaawansowanych badań i wspólnego pogłębiania wiedzy poprzez wsparcie merytoryczne dotyczące aparatury, stosowanej technologii i sposobu wykonywanych badań ze strony opiekuna i członków Koła Naukowego Piranie oraz wsparcie z zakresu medycyny oraz interpretacji wyników badań ze strony opiekuna i członków Koła Naukowego z Katedry i Kliniki Laryngologii.

Obie strony porozumienia mają nadzieję, że nawiązana współpraca przyniesie wymierne korzyści. Za pomyślną realizację porozumienia odpowiadały następujące osoby: Mariusz Mazgaj – Przewodniczący Koła Naukowego PIRANIE oraz dr n. med. Jarosław Paluch – Opiekun Koła Naukowego z Katedry i Kliniki Laryngologii.

Zapraszamy obecnych i przyszłych członków Koła Naukowego Piranie do ustawicznego pogłębiania swojej wiedzy i podjęcia dodatkowej działalności badawczej na Uniwersytecie Śląskim.

 Udostępnij