Nabór do projektu „Kompetentny Informatyk – rozwój kompetencji przyszłych specjalistów IT"

Uniwersytet Śląski w Katowicach realizuje projekt „Kompetentny informatyk – rozwój kompetencji przyszłych specjalistów IT”. Projekt ten skierowany jest do studentów ostatnich semestrów studiów I i II stopnia kierunku informatyka na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach. 

Wsparcie w ramach projektu to:

  • staże krajowe i zagraniczne;
  • certyfikacja;
  • warsztaty doszkalające;
  • biznesowa gra symulacyjna;
  • szkolenia z zakresu umiejętności miękkich.

Koordynatorem Projektu jest Pani dr Katarzyna Trynda - Prodziekan ds. dydaktycznych  kierunków Informatyka oraz Inżynieria Biomedyczna Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach.

Termin zgłaszania się studentów do projektu upływa 8 maja br.

Więcej informacji na stronie http://www.ki-it.us.edu.pl/o-projekcie.

Udostępnij