Rejestracje do grup na Wydziale Informatyki

UWAGA STUDENCI

Rejestracje „potwierdzające” (studenci zapisują się do grup, do których chodzą na zajęcia w celu przygotowania protokołów zaliczeniowych i egzaminacyjnych).

 

Kierunek - Informatyka
Studia stacjonarne I stopnia – 2, 4, 6 semestr 
I tura rejestracji od 04.03.2015 godz. 18:00 do 15.03.2015 godz. 23:59

Studia stacjonarne II stopnia – 1, 2, 3, 4, semestr 
I tura rejestracji od 04.03.2015 godz. 20:00 do 15.03.2015 godz. 23:59

 

Kierunek - Inżynieria biomedyczna
Studia stacjonarne I stopnia – 2 i 4 semestr 
I tura rejestracji od 25.02.2015 godz. 17:00 do 08.03.2015 godz. 23:59

 

Kierunek - Inżynieria materiałowa

Studia stacjonarne I stopnia – 2,4,6 semestr 
I tura rejestracji od 25.02.2015 godz. 16:00 do 08.03.2015 godz. 23:59

Studia stacjonarne II stopnia - 3 semestr
I tura rejestracji od 25.02.2015 godz. 16:00 do 08.03.2015 godz. 23:59

 

Kierunek – Mechatronika

Studia stacjonarne I stopnia – 2,4,6 semestr 
I tura rejestracji od 25.02.2015 godz. 15:00 do 08.03.2015 godz. 23:59

Studia stacjonarne II stopnia – 1 semestr 
I tura rejestracji od 25.02.2015 godz. 15:00 do 08.03.2015 godz. 23:59

 

Udostępnij