Konferencja “Czy warto pomagać? Doświadczenia, działania, perspektywy”

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zapraszają na konferencję "Czy warto pomagać? Doświadczenia, działania, perspektywy", która odbędzie się 27 lutego 2015 r. w auli nr 1 na Wydziale Prawa i Administracji UŚ.

Konferencja zorganizowana jest w ramach wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw. 25 lutego br. o godz. 10:00 (rektorat, aula im. K. Lepszego) odbędzie się także spotkanie informacyjne nt. udziału w w/w wolontariacie. W konferencji mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani.

Zgłoszenia można przesyłać do 24 lutego br. na adres: joanna.sadowska@us.edu.pl.

Link do informacji o konferencji: http://bk.us.edu.pl/konferencja-czy-warto-pomagac-doswiadczenia-dzialania
oraz do wolontariatu: http://bk.us.edu.pl/wolontariat-w-punktach-pomocy-ofiarom-przestepstw-4.

Patronat honorowy nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Udostępnij