Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych - Informatyka

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych dla:

  • 1 semestru studiów stacjonarnych Magisterskich Uzupełniających Poinzynierskich (3 semestralnych) 2 marca 2015.
  • 1 semestru studiów niestacjonarnych Magisterskich Uzupełniających Poinzynierskich (3 semestralnych) 6 marca 2015.
  • semestru 2 i wyższych studiów niestacjonarnych27 luty 2015.
  • semestru 2 i wyższych studiów stacjonarnych - 18 luty 2015.

 

 

 

Udostępnij