KOMUNIKAT - doktoranci

Informacja dla Doktorantów Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach 
(Instytut Nauki o Materiałach, Instytut Technologii i Mechatroniki, Instytut Informatyki).

W dniu 17 grudnia 2014 (w środę) o godzinie 13:00, w sali F/2/11+12, przy ulicy 75 Pułku Piechoty 1A w Chorzowie (budynek Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (ŚMCEBI)) odbędzie się spotkanie wyborcze poświęcone wyborowi:

  1. Przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów (WRSD).
  2. Zastępcy Przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów (WRSD).
  3. Przedstawiciela Doktorantów do Rady Wydziału Informatyki i Naukio Materiałach.
  4. Przedstawiciela Doktorantów Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów (URSD).

Kandydatury na poszczególne stanowiska proszę zgłaszać do 16 grudnia 2014 (wtorek) drogą mailową do dotychczasowego Przewodniczącego WRSD – Roberta Paszkowskiego (email: rpaszkowski@us.edu.pl).

Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu wyborczym.

 

Przewodniczący WRSD

Robert Paszkowski

 

Zastępca WRSD
Przemysław Niemiec

Udostępnij