Rejestracje bezpośrednio do grup na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach - semestr zimowy 2014/2015 - Aktualizacja

 

Rejestracje „potwierdzające” (studenci zapisują się do grup, do których chodzą na zajęcia w celu przygotowania protokołów zaliczeniowych i egzaminacyjnych)

Kierunek - Informatyka

 

Studia stacjonarne I stopnia - 1 semestr 
I tura rejestracji od 03.12.2014 godz. 16:00 do 06.01.2015 godz. 23:59

Studia stacjonarne I stopnia – 3,5,7 semestr 
I tura rejestracji od 03.12.2014 godz. 18:00 do 06.01.2015 godz. 23:59

Studia stacjonarne II stopnia (poinżynierskie) – 2 semestr 
I tura rejestracji od 03.12.2014 godz. 18:00 do 06.01.2015 godz. 23:59

Studia stacjonarne II stopnia (policencjackie) – 1,3 semestr 
I tura rejestracji od 09.12.2014 godz. 18:00 do 06.01.2015 godz. 23:59

Studia niestacjonarne I stopnia - 1,3,5 i 7 semestr 
I tura rejestracji od 03.12.2014 godz. 20:00 do 06.01.2015 godz. 23:59

Studia niestacjonarne II stopnia – 1,2 semestr 
I tura rejestracji od 03.12.2014 godz. 20:00 do 06.01.2015 godz. 23:59


Kierunek - Inżynieria biomedyczna

Studia stacjonarne I stopnia - 1,3,5,7 semestr 
I tura rejestracji od 04.12.2014 godz. 18:00 do 06.01.2015 godz. 23:59


Kierunek - Inżynieria materiałowa

Studia stacjonarne I stopnia - 1,3,5,7 semestr 
I tura rejestracji od 04.12.2014 godz. 16:00 do 06.01.2015 godz. 23:59
Studia stacjonarne II stopnia - 1 i 3 semestr 
I tura rejestracji od 04.12.2014 godz. 16:00 do 06.01.2015 godz. 23:59


Kierunek – Mechatronika

Studia stacjonarne I stopnia - 1,3,5,7 semestr 
I tura rejestracji od 04.12.2014 godz. 16:00 do 06.01.2015 godz. 23:59

Udostępnij