EGZAMIN KOMISYJNY Z ALGEBRY

Egzamin komisyjny z Algebry odbędzie się w poniedziałek 3 listopada o godzinie 15:00 w Katowicach, ul Bankowa 14.  Studenci, którzy otrzymali zgodę na egzamin proszeni są o stawienie się 15 minut przed egzaminem - informacja o sali będzie wywieszona na drzwiach pokoju 530.PROSZĘ ZŁOŻYĆ DO DNIA 29.11.2014 INDEKS W DZIEKANACIE.

Udostępnij