Skład Rady Instytutu Technologii i Mechatroniki

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, iż skład Rady Instytutu Technologii i Mechatroniki jest następujący:

nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego
1. dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska
2. dr hab. Dariusz Bochenek
3. prof. dr hab. inż. Dionizy Czekaj
4. dr hab. Prof. UŚ Jan Ilczuk
5. dr hab. Agata Lisińska-Czekaj
6. dr hab. Władysław Skoneczny
7. dr hab. prof. UŚ Ryszard Skulski


przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie
8. dr Joanna Bartkowska

przedstawiciele studentów i doktorantów
9. mgr Aleksandra Kamieniarz (przedstawiciel doktorantów)
10. Feliksik Kamil (przedstawiciel studentów)
11. Kwapik Paweł (przedstawiciel studentów)

przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Instytucie
12. Ewa Stasik

Udostępnij