Seminarium - LEGO ENGINEERING

W dniu 15 października 2014 r. o godzinie 9.00

w Instytucie Technologii i Mechatroniki

Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ

rozpocznie się seminarium

LEGO ENGINEERING”

PROMOWANIE KREATYWNOŚCI UCZNIÓW PRZEZ ROBOTYKĘOrganizatorem seminarium jest Firma LEGO EDUCATION,

a współorganizatorami są Prezes Firmy AKTIN Sp. z o.o.

Jerzy WILTOSIŃSKI

oraz

p. o. obowiązki Dyrektora Instytutu Technologii i Mechatroniki

dr hab. prof. UŚ. Jan ILCZUKW programie seminarium m. in.:

- prezentacja rozwiązań w szkołach;

- udział w warsztatach,

- pokazy na stoiskach,

- prezentacje teorii dydaktycznych

stojących za materiałami LEGO EDUCATION

Organizatorzy serdecznie zapraszają

pracowników i studentów

 

zainteresowanych ww. tematyką

Udostępnij