PROGRAM UNII EUROPEJSKIEJ ERASMUS +

PROGRAM UNII EUROPEJSKIEJ ERASMUS + (ERASMUS PLUS)

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH

Instytut Informatyki

 

INFORMACJA
dla studentów aplikujących o wyjazd w roku akademickim 2014/15 na studia zagraniczne
 
w ramach Programu ERASMUS+ (ERASMUS PLUS)

Rekrutacja (rozmowa kwalifikacyjna) studentów na studia zagraniczne zostanie przeprowadzona 25 kwietnia (PIĄTEK) 2014, o godz. 1300 sala B203 przez Komisję Kwalifikacyjną ERASMUS + (ERASMUS PLUS).

Kandydatami mogą być studenci kierunku Informatyka oraz Inżynieria biomedyczna.

Listę rankingową sporządza Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna ERASMUS+ (ERASMUS PLUS) na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej.

Skład Komisji:

  • Prof. dr hab. inż. Zbigniew Czech

  • Dr inż. Wojciech Froelich

  • Dr Ewa Magiera

  • Dr Małgorzata Przybyła-Kasperek

  • Dr Paweł SkadłubowiczWymagania stawiane kandydatom:

  • średnia ocen za rok akademicki 2012/2013, potwierdzona przez dziekanat WIiNoM;

  • rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzająca znajomość języka obcego;

Wymagane dokumenty podstawowe:

  • formularz aplikacyjny dla studentów (dostępny jest na stronie internetowej) http://erasmus.us.edu.pl/formularz-aplikacyjny-7. Formularz należy wypełnić elektronicznie, natomiast podpisany wydruk należy złożyć do Pani Małgorzaty Kasprzyk pok. 6, do 23 kwietnia 2014 roku.

Aktualna lista podpisanych przez Instytut Informatyki umów bilateralnych dostępna jest na stronie http://erasmus.us.edu.pl/umowy-bilateralne-erasmus.

Zainteresowani proszeni są o zapoznanie się z ZASADAMI REKRUTACJI STUDENTÓW I REALIZACJI WYJAZDÓW – WYJAZDY NA STUDIA SMS 2014-2015 (http://erasmus.us.edu.pl/zasady-rekrutacji-i-realizacji-wyjazdow)

 Udostępnij