Wybór specjalności Informatyka stacjonarna I stopnia

Szanowne Studentki i Szanowni Studenci II roku Informatyki inżynierskiej, stacjonarnej,

W dniach: 17.12.2019r. , godz. 19:00 do 19.12.2019r., godz.  23:00 odbędzie się druga tura rejestracji na specjalności.

UWAGA:  Osoby posiadające status zaakceptowane z pierwszej tury nie mogą być wyrzucone w drugiej turze przez osoby mające wyższą średnią, ich wybór został ostatecznie zaakceptowany.

Zapisy na wyżej wymienione specjalności odbędą się poprzez rejestrację w systemie USOSWeb, na jeden z modułów, który będzie realizowany na danej specjalności. W przypadku, gdy liczba zarejestrowanych osób będzie wyższa niż liczba przewidzianych miejsc na danej specjalności, pierwszeństwo będą miały osoby z najwyższymi średnimi ocen.

Proszę wskazać specjalność poprzez rejestrację na JEDEN z poniższych modułów:

1. Specjalność: Grafika aplikacji webowych i hybrydowych – należy zarejestrować się na moduł Silniki Graficzne (08-INIGAWiH-S1-S01-4)

2. Specjalność: Inżynieria oprogramowania (max 2 grupy) - należy zarejestrować się na moduł Programowanie układów sterowania (08-INI-IO-S1-S021-4)

3. Specjalność: Inżynieria systemów informatycznych (max 3 grupy) - należy zarejestrować się na moduł Programowanie w środowiskach zintegrowanych (08-INI-ISI-S1-S011-4)

4. Specjalność: Projektowanie aplikacji webowych (max 3 grupy) - należy zarejestrować się na moduł Języki programowania dynamicznych stron internetowych (08-INI-PAW-S1-S022-4)

5. Specjalność: technologie przetwarzania danych (max 1 grupa) - należy zarejestrować się na moduł Naturalne interfejsy użytkownika (08-INITPD-S1-S01-4)

Studenci nieuczestniczący w rejestracji zostaną losowo wpisani na specjalności.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: ewa.magiera@us.edu.pl.

Pozdrowienia,

Zastępca dyrektora kierunku studiów, dr hab. W. Wieczorek

Opiekunowie roku, dr E. Magiera i mgr K. Szwarc

Udostępnij