Wybór specjalności II informatyki stacjonarnej

Szanowne Studentki i Szanowni Studenci II roku Informatyki inżynierskiej, stacjonarnej, Kształcenie na kierunku Informatyka Inżynierska, na studiach stacjonarnych,
od semestru 4 odbywa się  w podziale na specjalności.

Oferujemy Państwu następujące specjalności:
1. Specjalność: grafika aplikacji webowych i hybrydowych (max 1 grupa)
2. Specjalność: inżynieria oprogramowania (max 2 grupy)
3. Specjalność: inżynieria systemów informatycznych (max 3 grupy)
4. Specjalność: projektowanie aplikacji webowych (max 2 grupy)
5. Specjalność: sieci komputerowe i urządzenia mobilne (max 1 grupa)
6. Specjalność: technologie przetwarzania danych (max 1 grupa)

Zapisy na wyżej wymienione specjalności odbędą się poprzez rejestrację na jeden z modułów , który będzie realizowany na danej specjalności. W przypadku, gdy liczba zarejestrowanych osób będzie wyższa niż liczba przewidzianych miejsc na danej specjalności, pierwszeństwo będą miały osoby z najwyższymi średnimi ocen.

Rejestracja odbędzie się dwuetapowo, I tura od 18:00 09.12.2019r., do 23:00 11.12.2019, II tura 18:00 16.12.2019r., do 23:00 20.12.2019:

W pierwszej turze proszę wskazać specjalność poprzez rejestrację na JEDEN z poniższych modułów:
1. Specjalność: Grafika aplikacji webowych i hybrydowych – należy zarejestrować się na moduł Silniki Graficzne (08-INIGAWiH-S1-S01-4)
2. Specjalność: Inżynieria oprogramowania (max 2 grupy) - należy zarejestrować się na moduł Programowanie układów sterowania (08-INI-IO-S1-S021-4)
3. Specjalność: Inżynieria systemów informatycznych (max 3 grupy) - należy zarejestrować się na moduł Programowanie w środowiskach zintegrowanych (08-INI-ISI-S1-S011-4)
4. Specjalność: Projektowanie aplikacji webowych (max 2 grupy) - należy zarejestrować się na moduł Języki programowania dynamicznych stron internetowych (08-INI-PAW-S1-S022-4)
5. Specjalność: Sieci komputerowe i urządzenia mobilne (max 1 grupa) - należy zarejestrować się na moduł Mikrokomputery jednoukładowe (08-INI-SK-S1-S01-4)
6. Specjalność: technologie przetwarzania danych (max 1 grupa) - należy zarejestrować się na moduł Naturalne interfejsy użytkownika (08-INITPD-S1-S01-4)

Planowane jest uruchomienie 9 grup laboratoryjnych, nie zostanie utworzona grupa o najmniejszej liczbie chętnych.
Po zakończeniu pierwszej tury nastąpi uporządkowanie chętnych wg średniej ocen za pierwszy rok studiów. Pierwszeństwo zapisu mają osoby z wyższą średnią.
W drugiej turze odbędzie się rejestracja do konkretnej grupy laboratoryjnej (w ramach wybranej specjalności) oraz możliwość ponownej rejestracji do innej specjalności dla osób, które nie zmieściły się w limicie specjalności wskazanej w pierwszej turze.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: ewa.magiera@us.edu.pl.

Pozdrowienia,
Zastępca dyrektora kierunku studiów, dr hab. W. Wieczorek
Opiekunowie roku, dr E. Magiera i mgr K. Szwarc

Udostępnij